Parapijos istorija

2009 m. lapkričio 27 d. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekretu įkurta Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija, esanti kairiame Nemuno krante, miesto šiaurės vakarų dalyje. Nuo 2000 m. Putinų mikrorajono tikintiesiems šv. Mišios sekmadieniais būdavo aukojamos Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje.

scan0009

2009 m. atsirado galimybė tikinčiųjų reikmėms pritaikyti buvosio darželio patalpas Putinų gatvėje. Rekonstravus keletą mažesnių patalpų į salę, buvo įrengta koplyčia, kurią 2009 m. lapkričio 29d., pirmąjį Advento sekmadienį, pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Šv. Brunono Kvertafurtiečio titulas koplyčiai suteiktas norint pagerbti 1009 m.

2

Lietuvos prieigose nužudyto taikaus misionieriaus atminimą. Aprašant šv. Brunono žūtį Kvedlinburgo  analuose, pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Suteikiant koplyčiai Šv. Brunono titulą taip pat siekiama aktualizuoti pačią pasiaukojamo misionieriškumo idėją, atskleisti jos prasmingumą pasaulietinėje, šiuolaikinėje visuomenėje. Pirmuoju naujosios parapijos klebonu paskirtas kun. Valdas Simanaitis

Piligriminės kelionės

Piligriminės kelionės tai kelionės po šventas vietas, bažnyčias, koplyčias. Jų metu piligrimai išgyvena naujas tikėjimo patirtis, taip sustiprindami savo tikėjimą.

scan0013

Prie Liurdo bazilikos.

scan0014

Piligrimai su parapijos klebonu 2012 m. Liurde Prancūzijoje.(Prie kryžiaus kelio stočių)

scan0015

Prie Šv. Šeimos bažnyčios.(Krokuva)

scan0016

Piligrimai su parapijos klebonu Krokuvoje 2013 m. (prie paminklo Žalgirio mūšiui)

 

 

Parapijoje veikiančių katalikiškų organizacijų: skautų, ateitininkų, valančiukų, kazimieraičių jaunimas ekskursijoje po Dzūkiją, 2013 m.

scan0017

Panaroje su  Pilnų Namų bendruomenes nariu.

scan0018

Druskininkai, skulptūrų parkas.

scan0019

Liškiava, prie bažnyčios.