Piligriminės kelionės

Piligriminės kelionės tai kelionės po šventas vietas, bažnyčias, koplyčias. Jų metu piligrimai išgyvena naujas tikėjimo patirtis, taip sustiprindami savo tikėjimą.

scan0013

Prie Liurdo bazilikos.

scan0014

Piligrimai su parapijos klebonu 2012 m. Liurde Prancūzijoje.(Prie kryžiaus kelio stočių)

scan0015

Prie Šv. Šeimos bažnyčios.(Krokuva)

scan0016

Piligrimai su parapijos klebonu Krokuvoje 2013 m. (prie paminklo Žalgirio mūšiui)

 

 

Parapijoje veikiančių katalikiškų organizacijų: skautų, ateitininkų, valančiukų, kazimieraičių jaunimas ekskursijoje po Dzūkiją, 2013 m.

scan0017

Panaroje su  Pilnų Namų bendruomenes nariu.

scan0018

Druskininkai, skulptūrų parkas.

scan0019

Liškiava, prie bažnyčios.

 

Parapijos istorija

2009 m. lapkričio 27 d. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos dekretu įkurta Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija, esanti kairiame Nemuno krante, miesto šiaurės vakarų dalyje. Nuo 2000 m. Putinų mikrorajono tikintiesiems šv. Mišios sekmadieniais būdavo aukojamos Alytaus Panemunės vidurinėje mokykloje.

scan0009

2009 m. atsirado galimybė tikinčiųjų reikmėms pritaikyti buvosio darželio patalpas Putinų gatvėje. Rekonstravus keletą mažesnių patalpų į salę, buvo įrengta koplyčia, kurią 2009 m. lapkričio 29d., pirmąjį Advento sekmadienį, pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Šv. Brunono Kvertafurtiečio titulas koplyčiai suteiktas norint pagerbti 1009 m.

2

Lietuvos prieigose nužudyto taikaus misionieriaus atminimą. Aprašant šv. Brunono žūtį Kvedlinburgo  analuose, pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Suteikiant koplyčiai Šv. Brunono titulą taip pat siekiama aktualizuoti pačią pasiaukojamo misionieriškumo idėją, atskleisti jos prasmingumą pasaulietinėje, šiuolaikinėje visuomenėje. Pirmuoju naujosios parapijos klebonu paskirtas kun. Valdas Simanaitis

Parama ir rekvizitai

KVIEČIAME JUS TAPTI ALYTAUS ŠV. BRUNONO KVERFURTIEČIO PARAPIJOS RĖMĖJU, NET NEATVĖRUS SAVO PINIGINĖS!

Pagal naująjį LR „Labdaros ir paramos“ įstatymą iš praėjusiais metais jau sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. Jūs galite paskirti Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos statybos ir remonto veiklai paremti.

Parapijos rekvizitai:

Įmonės kodas 302468748

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Sąskaitos numeris LT52 7044 0600 0736 7282

SWIFT kodas CBVILT2X

 

Pamaldų laikas

Šiokiadieniais 18 val.

Šeštadieniais 9 val.

Sekmadieniais 10 ir 12. valandomis.

 

Kalėdų šventėje Šv. Mišios aukojamos:

8.00 – piemenėlių Šv. Mišios

10.00 Šv. Mišios

Antrąją kalėdų dieną

10.00 ir 12.00 Šv. Mišios

 

Didžiojo tridienio pamaldos vyksta 18 valandą.

 

Velykų pirmos dienos Šv. Mišios vyksta:

7 val. prisikėlimo Šv. Mišios

10 val. Velykų dienos Šv. Mišios

 

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios vyksta 10 ir 12 valandomis.

 

Koplytėlėje Šv. Brunono Kverfurtiečio atlaidai švenčiami sekmadienyje po kovo 9 dienos.