Pamaldų laikas

Šiokiadieniais 18 val. Šeštadieniais 9 val. Sekmadieniais 10 ir 12. valandomis. Kūčių vakarą (12-24) Piemenėlių Šv. Mišios 20:00 Kalėdų šventėje Šv. Mišios aukojamos: 8.00 – piemenėlių Šv. Mišios […]

Read More →

Motinos maldoje

Kviečiame įsijungti į besikuriančia maldos grupę „Motinos maldoje“. Susitikimai vyksta penktadieniais po  18 val. Šv mišių. Grupės vadovė Elvyra […]

Read More →

Choras

Parapijoje veikia suaugusiųjų choras. Kviečiame visus parapijiečius galinčius giedoti įsijungti į parapijos chorą ir šlovinti Viešpatį giesme. Vadovas Kęstutis […]

Read More →

Caritas

Parapijoje veikiantis caritas šeštadieniais 10 valandą dalija rūbus sunkiai besiverčiančioms šeimoms ir pavieniams asmenims. Carito vadovė Vanda Zamblauskienė tel. […]

Read More →