Pamaldų laikas

Šiokiadieniais 18 val.

Šeštadieniais 9 val.

Sekmadieniais 10 ir 12. valandomis.

Kūčių vakarą (12-24) Piemenėlių Šv. Mišios 20:00

Kalėdų šventėje Šv. Mišios aukojamos:

8.00 – piemenėlių Šv. Mišios

10.00 Šv. Mišios

Antrąją kalėdų dieną

10.00 ir 12.00 Šv. Mišios

Didžiojo tridienio pamaldos vyksta 18 valandą.

Velykų pirmos dienos Šv. Mišios vyksta:

7 val. prisikėlimo Šv. Mišios

10 val. Velykų dienos Šv. Mišios

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios vyksta 10 ir 12 valandomis.

Koplytėlėje Šv. Brunono Kverfurtiečio atlaidai švenčiami sekmadienyje po kovo 9 dienos.